நிலா

என்னதான் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் நிலவைப் போல் வளர்ந்து கொண்டே போனாலும் அதே நிலவைப் போல் தேய்ந்தும் போகும் ஒருநாள்

இனிய இரவு வணக்கம்….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s